Jose Manuel Penya-roja Oltra. Eliminació biològica de nitrogen i fòsfor en estacions depuradores. Metodologia per al calibratge dels paràmetres del procés. Directores: Aurora Seco, José Ferrer Polo. Universitat de València. Facultad/Escuela: Químiques. Año: 1999. Calificación: Apto cum laude